Новини

НА ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „МИЛОСЪЪРДИЕ“

Съгласно разпоредбите на чл.58, ал.1 и ал.2 от Наредба за символиката на Община Сливен и чл.13, ал.2 от Правилата за работа Обществената комисия за избор на носители на награда „Милосърдие“ на Община Сливен комисията за мандат 2015-2019 год., разкрива процедура за номинации за носители на Награда „Милосърдие“ за 2016 год.

Награда „Милосърдие“ се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в област на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен;

Предложения за удостояване с наградата могат да се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани;

Предложенията следва да са в писмен вид, съпроводени с творческа/трудова биография на предложените лица;

Предложенията се приемат в деловодството на Общински съвет – Сливен, в срок до 04.10.2016 год. За предложения изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Адрес:

Гр. Сливен

Бул. „Цар Освободител“ 1; стая 104

До Председателя на Обществена комисия за избор на носители на Награда „Милосърдие“ на Община Сливен за мандат 2011-2015 год.

Повече информация може да се получи на тел. 044/611 101 – Стефка Туджарова.

Носителят на награда „Милосърдие“ се обявява на тържествена церемония в навечерието на Празника на град Сливен – Димитровден.