Новини

Експертният съвет на Фонд „Култура“- Сливен проведе няколко заседания през месец септември т.г., на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите (съответствие на подадените документи с административните изисквания), запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа партньорите и оцени проектите. От постъпилите 10 проекта одобрени за финансиране са шест/6/ - на общата стойност от 14 500 лв., два/2/ са отложени за следващи сесии на Фонда и два/2/ са отхвърлени.

Експертният съвет разгледа задълбочено постъпилите проекти и направи своя експертен анализ, като констатира, че по- голямата част от вносителите са спазили изискванията при оформяне на документацията. Председателят и УС на Фонда напомнят на всички желаещи да кандидатстват за финансова подкрепа за творчеството си пред ОбФ „Култура” към Община Сливен, да попълват документацията си надлежно, формулярите да са напечатани, а не ръкописни, бюджетните пера да са подробно и ясно разбити, като писмата за подкрепа да се подготвят от професионалисти по направления, които не са в конфликт на интереси с авторите или вносителите на проектите.

В изминалата сесия на Фонда участват творци от Сливен, Русе, София, Молдова и др., което е доказателство за това, че с всяка изминала сесия ОбФ „Култура” Сливен придобива все по-широка популярност както в страната, така и извън пределите й. Одобрените проекти в тази сесия са: в областта на книгоиздаването, документалното кино и музиката. Сред финансираните проекти са издаване на изследователски труд, свързан с живота и делото на писателя Константин Константинов; книга в памет на Мишо Хаджийски; филм за паметника на Хаджи Димитър; документална поредица от документални филми за забележителностите на Сливен и историческа книга за Втората световна война.

Членовете на УС с радост споделят, че сред кандидатстващите има все повече млади хора, които творят с цел съхраняване и разпространяването на сливенските бит, култура, история и природни забележителности.

Списък на одобрените проекти:

ПРОЕКТ: Издаване на изследователски труд, свързан с живота и творчеството на писателя Константин Константинов. Вносители: Сдружение „Артцентрик”. Автор на труда д-р Мира Душкова.

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 2300лв.;

ПРОЕКТ: Реализиране на филм „Паметникът- дело общонародно, продължение на Възраждането”. Вносители: Петър Сяров и Костас Анастасиу.

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 2700лв.;

ПРОЕКТ: „Децата на града”- документална поредица от късометражни, документални филми. Восители: Дружество „22:22” ЕООД

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 3500лв.;

ПРОЕКТ: Осми международен фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов- Сливенец”. Вносители: Сдружение „Смесен хор „Добри Чинтулов”.

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 2000лв.;

ПРОЕКТ: Издаване на книгата „Болката на паметта“- 100 години от рождението на Мишо Хаджийски”. Автори Анна Малешкова и Николай Куртев.

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 800лв.;

ПРОЕКТ: Издаване на книга „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на Втората световна война 1945-2015”. Вносители ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”, с подкрепата на IV ОУ „Димитър Петров”, VII ОУ „Панайот Хитов”.

Решение на УС на Фонда : отпусната сума 3200лв.

Списък на отложени проекти:

ПРОЕКТ: Издаване на книга „Възраждането. За Сливенския XVIII и XIX век” на български и английски език. Вносители: Регионален исторически музей- Сливен;

ПРОЕКТ: „Георги Данчев”- документален филм. Вносител: Фондация „Добри идеи, добри дела” -председател Габриел Пашаянов

Отхвърлени проекти :

ПРОЕКТ: издаване на книга, есеистична проза „Писма от Селището”. Автор Христо Батинков;

ПРОЕКТ: „Да опознаем Сливен заедно”. Вносители ДЗЗД „Еко клуб Ален мак” с управител Катя Тенева.

АКТУАЛНА информация

• Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Фонда/в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“- Община Сливен/ на телефон 044/611-221

• След подготовка на документите на одобрените проекти от четвъртата сесия, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.

Председател: Соня Келеведжиева

Членове: Пепа Димитрова- Чиликова

Галя Вучкова

проф. Йордан Калайков

Ивайло Гандев

Александър Дойчинов

Даниела Дякова