Новини

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 29 септември 2016 г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 37 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници.

Допълнително се предвижда на тази, или на извънредна сесия, да се разгледа План за финансово оздравяване на община Сливен. Това съобщи пред журналисти председателят на Общинския съвет Димитър Митев /ПП ГЕРБ/.

В пресконференцията във вторник, по повод предстоящото заседание, взеха участие заместник-председателите на ОбС Кирчо Димитров /КП "Реформаторски блок"/, Деян Дечев /ПП "БСП"/ и председателят на постоянната комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията на Общинския съвет Момчил Пантелеев /МК "ВМРО-СГП"/.

На тази сесия ще се гласува удостояване на поета Деньо Денев и актрисата Ефимия Павлова със званието „Почетен гражданин“ - за особени заслуги към град Сливен и общината в областта на културата в чест на празника на града - Димитровден.

Четири наредби ще разглеждат съветниците на заседанието в четвъртък. По протест на окръжната прокуратура са предвидени промени в две от съществуващите наредби – за рекламната дейност и на Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия.

Ще се гласуват две нови наредби - за определяне размера на местните данъци и наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства, т.н. „синя зона”.

В сряда в 15.30 часа в зала 105 на общинската администрация кметът Стефан Радев, неговият заместник Стоян Марков и общинските съветници ще дискутират въпроси, свързани със синята зона, съобщи Димитър Митев. „Това е добра практика – Общинският съвет, кметът и администрацията заедно да обсъждат на работни срещи важни теми, каквато е безспорно синята зона, заяви Митев.

На тази сесия ще се разглеждат две предложения, свързани с управлението на „ДКЦ – 1 Сливен”, продажби на общински имоти по чл. 15 на ЗУТ, приемане на подробни устройствени планове на части от Сливен, приемане на програма за празника на града 26 октомври, Димитровден. Сред предложенията за гласуване са финансиране на одобрени проекти от есенна сесия на ОбФ „Култура”, отпускане на финансови помощи в културната и социална сфера, персонални пенсии и други.

Дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от заседанията на Общинския съвет са поместени на електронната страница http://obs.sliven.bg/, където гражданите могат да се информират подробно.