Новини

Общинският съвет прие с 35 гласа „за” и без „против”, или „въздържал се”, нова наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства, т.н. „синя зона”. Това стана на 13-то редовно заседание, което се състоя на 29 септември в заседателната зала на община Сливен.

Наредбата регламентира режима и контрола на платеното паркиране, посочени са принудителните административни мерки в зоната и административно-наказателни разпоредби. В тримесечен срок от влизането й в сила, общинската администрация трябва да предприеме действия по създаване на общинско предприятие, което ще осъществява управлението, поддръжката и търговската експлоатация на платената зона за паркиране, както и управлението и организацията на дейността по принудителното отстраняване на неправилно паркирани автомобили.

Новият патентен данък на таксита в Сливен да е в размер на 400 лева. Това предвижда приетата днес нова наредба за определяне размера на местните данъци.

Съветниците одобриха промени и в две от сега съществуващите общински наредби – за рекламната дейност и Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия.

Общинският съветник Кирчо Димитров оттегли предложението си за избор на временно управляващ ръководител на „ДКЦ – 1 Сливен”. Досегашният управител д-р Александър Александров ще изпълнява длъжността, до провеждането на конкурс за избор на ръководител на здравното заведение. Конкурсът е насрочен за 10 ноември.

Съветниците приеха програма за празника на града 26 октомври - Димитровден, одобриха финансиране на проекти от есенна сесия на ОбФ „Култура”. Поетът Деньо Денев и актрисата Ефимия Павлова са носителите на званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“ за 2016 година, решиха още общинските съветници днес.

На тази сесия се гласуваха продажби на общински имоти по чл. 15 на ЗУТ, приеха се подробни устройствени планове на части от Сливен, отпуснати бяха финансови помощи в културната и социална сфера, персонални пенсии и други.

Веднага след редовното заседание на Общинския съвет днес се състоя извънредна сесия, която упълномощи кмета на община Сливен Стефан Радев да подпише Запис на заповед за сумата на авансово плащане – до 74 200 лв. по договор „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността, или в домашна среда на звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж в Сливен по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Кметът Радев обясни, че е важно да се направи тази извънредна сесия, защото общината има възможност да поиска аванс по програмата, за да не спират плащанията по проекта за личните асистенти. С 32 гласа „за” предложението беше прието.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.