Новини

Днес 06 октомври 2016 год. Обществената комисия за избор на носител на Наградата „Милосърдие“ на община Сливен проведе своето заседание за разглеждане на номинациите и провеждане на избор за удостояване с наградата „Милосърдие“ за 2016 год.

Номинирани бяха г-жа Генка Иванова, г-жа Илиана Славова и г-жа Камелия Грозева - изявени общественички със завидна дългогодишна дейност в областта на социалната политика на община Сливен.

След запознаване с предложенията и проведените дебати се проведе тайно гласуване, при което комисията избра за носител на Награда „Милосърдие“ на община Сливен за 2016 год. г-жа Камелия Грозева.

Г-жа Камелия Грозева е родена през 1949 год. Юрист по образование. От 2006 год. е председател на Фондация „Милосърдие“ Сливен. Фондация „Милосърдие“ е създадена през 2006 год. в обществена полза с цел разкриване на услуги за пълнолетни лица и подобряване качеството на живот на хора с увреждания от местната общност. От 2012 год. разкрива услугата Център за трудотерапия. Г-жа Грозева от 2013 година ръководи Дневен център за възрастни хора и след проведен конкурс управлява Дневен център за възрастни хора с психични увреждания. Услугите, които се предоставят са съобразно индивидуалните нужди на конкретния потребител и включват: психологическа подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, трудотерапия, обучение на потребителите, организация на свободното време и лични контакти. В потребителите на услугата се изграждат специфични навици и умения.

Г-жа Камелия Грозева работи с ентусиазъм и всеотдайност за благородната социална кауза - създаването и функционирането на Център за трудотерапия и Дневен център за възрастни хора с психични увреждания.


Снимки: