Новини

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен. Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 23.12.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg в 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта.

Проекта за Наредба може да видите тук: http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/PSR_NPU1K_23122016.pdf


Снимки: