Новини

Общинският съвет прие Бюджета за 2017 година на община Сливен, одобри нова наредба за приемане на ученици в първи клас, гласува промени в други нормативни актове и реши още важни за гражданите на Сливен въпроси.

В работата на ОбС взеха участие кметът Стефан Радев и неговите заместници.

„За” бюджета гласуваха 27 общински съветници, 4 бяха "против", а 5 "въздържал се". Планираните общо приходи в основния финансов документ на общината са в размер на 102 749 958 лв., толкова са и разходите. Кметът Стефан Радев оцени като положителна дискусията в Общинския съвет по време на януарското заседание. По думите му задачата на администрацията е да стабилизира финансите на общината и този бюджет е крачка към това състояние.

Днес бяха одобрени нова Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища и направени промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата. В залата съветниците гласуваха предложената от администрацията промяна децата да се класират на случаен принцип при наличие на равни условия за прием. Също така всички селища в общината се причисляват към гранични на Сливен. По предложение на съветничката Соня Келеведжиева сесията одобри да бъдат приемани по първо желание на родителите деца с вродени увреждания над 50 процента.

Беше освободена от длъжност управителката на „Дентален център 1 - Сливен" ЕООД д-р Живка Георгиева и избран за временно управляващ д-р Венцислав Ангелов Ралев, дентален лекар.

Днес бе приета годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и утвърден списък на общинските жилища по предназначение и други.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

26.01.2017 г.


Снимки: