Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 23 февруари 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 28 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие и заместник-председателите на съвета Деян Дечев и Кирчо Димитров.

В законовия срок са внесени още две точки - за отпускане на допълнителни средства за Кожния диспансер и за избор на временно изпълняващ длъжността „директор” на новото общинско предприятие „Градска мобилност”.

Общинският съвет утре ще одобрява Наредба за водене на регистър на детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. На заседанието си през февруари ще се гласуват изменения на наредбата за административните такси и цени на услуги, както и на наредбата за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Сред въпросите, които Общинският съвет Сливен ще приеме са „Програма за опазване на околната среда до 2020 г.“ и ще утвърди План за младежта за 2017 година.

Съветниците ще гласуват вливането на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Сливен” в „Диагностично-консултативен център 1”, както и избор на временен управител на Денталния център.

Следващото заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март, съобщи Димитър Митев.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.