Новини

Наредба за изменение на наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища гласува Общинският съвет на свое заседание на 23 февруари. С новата наредба се облекчават изискванията за настаняване на семейства във ведомствени жилища.

Сесията днес прие нова Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ на територията на община Сливен. С приемането й се цели класифициране на информацията за детските градини и ЦПЛР в общината, осигуряване на достъпност и публичност на тази информация, като приемането й е ясен показател за това, че община Сливен спазва и налага стриктно създадените и утвърдени нормативни документи на Република България в областта на образованието.

Общинският съвет на февруарското си заседание обсъди и прие 30 важни за гражданите въпроси, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Съветниците гласуваха да бъдат отпуснати допълнителни 10 000 лева за Кожния диспансер. Беше одобрен временно изпълняващ длъжността „директор” на новосформираното общинско предприятие „Градска мобилност”, както и управител на Денталния център. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Сливен” да се влее в „Диагностично-консултативен център 1”, решиха съветниците днес.

Приета бе „Програма за опазване на околната среда до 2020 г.“ . По предложение на кмета на Сливен Стефан Радев бе гласуван План за младежта за 2017 година.

Сесията днес утвърди доклада и финансовия отчет за дейността на комисията на общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Сливен за 2016 година и други. През миналата година Община Сливен е подпомогнала с над 40 хиляди лева двойки с репродуктивни проблеми.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

23.02.2017г.


Снимки: