Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 46 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие заместник-председателите на ОбС Деян Дечев и Кирчо Димитров, и Христо Котов, председател на Постоянната комисия за общинска собственост и местно самоуправление.

„Както във всяка сесия има разглеждане и изменения на нормативни актове. На тази сесия ще бъде приета изцяло нова Наредба за преместваемите обекти. Ще има промяна и в Наредбата за обществения ред, заради протест на прокуратурата, посочи Митев. Промяната е свързана с определените от общинския съвет глоби за колите, които се качват на тротоарите и зелените площи. Според прокуратурата размера на глобите е по-голям от посочените в Закона за движение по пътищата, поясни Митев.

Ще има изменение в Наредбата за приемане на ученици в детските заведения на територията на община Сливен. Според Комисията по нормативна уредба няма да се промени смисъла на сега действащата наредба, каза Митев.

Една от най-важните точки е създаването на общинско предприятие „Озеленяване” и приемане на правилник за дейността му. Във връзка с това се налага изменението на бюджета на община Сливен. Общинският съвет ще разгледа и предложението на общинския съветник Стефан Христов за он-лайн излъчване на заседанията на постоянните комисии. Сесията на 30 март ще гласува отчета на кмета на община Сливен за изпълнение на неговата управленска програма за 2016 година. Ще бъде приета и програма за туризма. Ще има и рутинни точки за разпореждане с недвижимо общинско имущество, промяна и съгласуване на подробни устройствени планове, отпускане на финансови помощи и други.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията, както и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.

29.03.2017г.


Снимки: