Новини

Редовно заседание на Общинския съвет /ОбС/ ще се състои на 27 април 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 30 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Допълнително ще бъдат разгледани още четири точки. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие заместник-председателите на ОбС Деян Дечев и Кирчо Димитров.

„На априлската сесия ще се обсъжда план за финансово оздравяване на община Сливен. Ще бъдат поискани от държавата минимум 5 милиона лева. Ако финансовата дисциплина на общината е добра, в края на оздравителната процедура, тези пари могат да бъдат опростени. Предстои и изменение на бюджета на община Сливен”, посочи Митев. Кирчо Димитров представи промените в бюджета, както и плана за финансовото оздравяване.

Съветниците ще гласуват промени в наредбата за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен, след протест на прокуратурата. „Общинското ръководство прави тези промени, без това да нарушава философията на приетите вече нормативни документи, посочи Митев. На тази сесия ще се приеме общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен, програма за закрила на детето. Ще бъде представен отчет по програмата за опазване на околната среда и програмата за управление на отпадъците. Както на всяка сесия ще има разпоредителни сделки, предложения за отпускане на финансови средства за културна и социална дейност.

Пълният текст на нормативните документи, дневния ред, предложенията за сесията, както и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.

25.04.2017г.


Снимки: