Новини

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сливен на 28.04.2017 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg . в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта.

Проектът на Наредба за може да видите тук: http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/PST_PNIDNUOP_28042017.pdf


Снимки: