Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 май 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 44 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие и заместник-председателите на съвета Деян Дечев и Кирчо Димитров.

Точката за съдебните спогодби по образувани търговски дела пред Окръжен съд Сливен, направено от Бул-гейт, ще бъде оттеглена от кмета и внесена за гласуване на следващо заседание на общинския съвет, каза Митев. „Целта е да бъде поднесена повече информация за вземане на по-правилно решение при гласуването на общинските съветници”, посочи председателят на общинския съвет.

Сесията ще разгледа проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските пътища в община Сливен, както и проект за Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Градска мобилност”. Общинският съвет ще даде съгласие общината да кандидатства по европейски проекти, ще упълномощи кмета да подпише ”Запис на заповед”, като обезпечение на 1 процент авансово плащане по проект за интегрирания градски транспорт. На тази сесия ще бъдат гледани всички финансови отчети и показатели на общинските дружества. Ще бъде направена промяна в състава на постоянните комисии, както и попълнена комисията по символика към общинския съвет. Ще се определят цени за таксиметров превоз на пътници, брой таксиметровите автомобили и условия и ред за тяхното разпределение на територията на общината, както и други важни за гражданите въпроси.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.

29.05.2017г.


Снимки: