Новини

Общинският съвет /ОбС/ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските пътища в община Сливен и Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Градска мобилност”, гласува общо 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това стана на редовното заседание, което се проведе на 30 май в заседателната зала на общинската администрация.

На заседанието на ОбС присъстваха кметът Стефан Радев и неговите заместници, секретарят на общината Валя Радева, кметове на населени места, журналисти и представители на неправителствени организации.

Клетва, да защитава интересите на сливенските граждани, положи новият общински съветник Станимир Савов. Той заема мястото на Кольо Милев, избран за народен представител в 44-то Народното събрание.

Кметът на Сливен Стефан Радев оттегли внесеното от него предложение за съдебните спогодби по образувани търговски дела пред Окръжен съд, направено от Бул-гейт. Радев посочи, че ще внесе предложението на следващата сесия. Така ще има повече време за юридически експертизи, което дава възможност на съветниците да вземат по-информирано решение.

Общинският съвет даде съгласие администрацията да кандидатства по европейски проекти, упълномощи кмета да подпише ”Запис на заповед”, като обезпечение на 1 процент авансово плащане по проект за интегрирания градски транспорт, прие промени в бюджета на общината за 2017 година.

Съветниците гласуваха финансовите отчети и показатели на общинските дружества. Направиха промяна в състава на постоянните комисии, избраха художникът Александър Дойчинов за член на комисията по символика към общинския съвет. Сесията упълномощи представител на община Сливен в общото събрание на „Общинска банка” АД, София, както и представител на общината в заседание на общото събрание на Асоциацията на ВиК, на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД.

Определени бяха цени за таксиметров превоз на пътници, брой таксиметровите автомобили и условия и ред за тяхното разпределение на територията на общината и други.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/ и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

30.05.2017г.


Снимки: