Новини

Ученици от Професионалната гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" проведоха импровизирано заседание на общински съвет. Участниците бяха от 10 и 11 клас. Те членуват в клуб „Моята община“, част от инициативите на гимназията по проект „Твоят час“, с ръководител Димитър Занзалов.

Учениците бяха включили три предложения в дневния ред – стартиране на процедура по отдаване под наем на части от имот-общинска собственост, изменение на бюджета и девиз на измисления от тях град – Ветроград. Предложенията бяха представени от председателите на водещите комисии и приети след кратки дебати.

Гост на събитието беше председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев. Той поздрави учениците и изрази удовлетворение от начина на провеждането на сесията и доброто ниво на тяхната подготовка. „В сесията бяха предвидени управляващи и опозиция, постоянни комисии и аргументирани предложения. Силно впечатление ми направи изработения рефлекс при опитите за нарушаване на дисциплината в залата. Приятно съм изненадан, че има такъв ученически клуб. Сред вас може би са бъдещите членове на общинския съвет. Радвам се, че във ваше лице Сливен има наистина достойни граждани“, каза Димитър Митев.


Снимки: