Новини

На 26-тото заседание на Общинския съвет присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени места в общината, граждани и журналисти.

Редовната сесия започна с питания на съветници и отговори на кмета, свързани с програмата за топъл обяд и резултати от проверка на АДФИ в Регионалния исторически музей по отношение на освободен служител на музея. Стефан Радев посочи, че се извършват нужните процедури за избор на изпълнител и от есента програмата „топъл обяд” ще работи отново. Директорът на Регионалния исторически музей има право като ръководител на институция да преценява как, с какви хора ще постига своите цели, каза още Радев.

Съветниците днес гласуваха изменение на бюджета на общината за 2017 година, упълномощиха кмета да подпише „Запис на заповед”, като обезщетение на 35 процента авансово плащане по проект за подобряване на градската среда на Сливен. Направени бяха промени в обществените комисии за носители на годишните награди на община Сливен, както и утвърден съставът на комисията към Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства. Днес беше утвърден идеен проект и състав на Организационен комитет за подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден, празник на Сливен.

Сесията одобри предложението на кмета общински училища и детски градини в осем населени места да бъдат включени в списъка на средищни детски заведения, както и някой да получат статут на защитените градини и училища.

Два от въпросите не намериха одобрение. Не беше прието предложението за избор на временен управител на общинската фирма "Обреден комплекс”.

И на тази сесия се разглеждаха рутинни въпроси, свързани с разпореждането с общинско имущество, отпускането на финансови средства за културна и социална дейност и други. Приет беше отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети от началото на 2017 година.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците. 27.07.2017г.


Снимки: