Новини

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.

Проектът на наредба може да видите тук: http://www.obs.sliven.bg/index.php?slug=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8


Снимки: