Новини

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.08.2017 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.


Снимки: