Новини

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения. Очаква се в законовия срок общинската администрация да внесе за гласуване още 4 точки. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие заместник-председателите на ОбС Деян Дечев и Кирчо Димитров.

Димитър Митев представи накратко дневния ред, както и допълнителните въпроси, които ще се дискутират на заседанието. Сред допълнителните точки са откриване на процедура за отдаване под наем на язовир в с.Старо село, отдаване под наем на плувния басейн на 12-то основно училище, закупуване на лампа за нуждите на офталмогичен кабинет в ДКЦ2.

„Предвиждат се промени в бюджета на община Сливен. Ще се увеличи капацитета на Центъра за рехабилитация на незрящи от 30 на 50 човека. Ще бъде приета нова Наредба за пожарна безопасност и защита на населението. Ще се гласува промяна в правилника на общинското предприятие „Озеленяване”, както и удължаване на договорите на някой обекти в Общинския пазар. Интерес ще представлява предложението за отдаване под наем на стадиона на Карандила. Този, който ще спечели процедурата трябва да направи мини игрище за футбол, стена за катерене и тенис-корт. Минималната сума, която трябва да плаща наемателят е 2 100 лв. годишно”, посочи Митев.

Съветниците ще гласуват предложения за ликвидиране на язовири, които не отговарят на изискванията - в Злати войвода, Биково и Глуфишево. И на тази сесия ще се разглеждат рутинни въпроси, свързани с разпореждането с общинско имущество, отдаване под наем на помещения, продажба на имоти, отпускането на финансови средства за културна и социална дейност и други.

Димитър Митев поясни, че на интернет страницата на Общинския съвет вече е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен. Технологичното време за предложения и становища по него изисква проектът да се гласува на сесията през октомври.

Нормативните документи, дневният ред, предложенията за сесията и протоколите от проведените заседания са поместени на електронната страница на Общинския съвет: http://obs.sliven.bg/.

30.08.2017 г.


Снимки: