Новини

Общинският съвет прие Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година, разгледа 27 важни за гражданите въпроса, внесени от кмета и общински съветници. Кметът на Сливен Стефан Радев оттегли предложенията за концесия на езерата в Мечкарево. Водоемите ще се стопанисват при друг режим.

На 28-то редовно заседание на Общинския съвет присъстваха още заместник-кметовете Пепа Чиликова, Румен Иванов, Стефан Кондузов и Стоян Марков, секретарят на общината Валя Радева, кметове на населени места в общината, граждани и журналисти. Представители на риболовния клуб също присъстваха на заседанието.

Кметът на Сливен Стефан Радев оттегли предложенията за отдаване на концесия на езерата в Мечкарево. Радев посочи, че решението му е взето след проведена среща с представители на Клуба по спортен риболов. На нея са били обсъдени варианти за стопанисването на езерата край село Мечкарево при друг режим.

„Мисля, че трябва да се помисли за общинска такса или цена на услуга за ползване на дупките. По-добре е те да останат собственост на общината, и да носят приходи, които могат да се използват за подобряване на базата”, заяви Стефан Радев от трибуната, по време на заседанието на Общинския съвет. Също така ще се удовлетворят и желанията на спортните риболовци, каза още кметът.

Съветниците приеха изменение на бюджета за тази година. Сесията избра Георги Киров за временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден комплекс”, прие и предложение за обявяване на конкурс за титуляр на общинското дружество. Разкрита беше нова автобусна линия по маршрута Сливен – Ичера, от общинската транспортна схема. Направени бяха промени в състава на обществената комисии за избор на носител на наградата „Милосърдие” на община Сливен. Приета беше програма за честването на празника на Сливен. Сесията удостои със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината” оперния певец Камен Чанев, проф. д-р Красимир Иванов, д-р на медицинските науки и проф. д-р Ивайло Христов, тазгодишния носител на годишната награда за литература и изкуство на името на Добри Чинтулов.

И на тази сесия се разглеждаха рутинни въпроси, свързани с разпореждането с общинско имущество, отпускането на финансови средства за културна и социална дейност и други.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.

28.09.2017 г.


Снимки: