Новини

Промени в Наредбата за платено и безплатно почасово паркиране на МПС на територията на Община Сливен бяха обсъдени днес на работна среща. Тя беше инициирана след срещи със сдружение „Общинска организация на инвалидите“- Сливен и сигнали и предложения на граждани до общинското ръководство и до ОП „Градска мобилност“. На срещата присъстваха кметът Стефан Радев, заместник- кметът Румен Иванов, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев, общински съветници и директорът на ОП “Градска мобилност“ Димитър Пантелеев. Сред акцентите бяха предложения за промяна на условията, при които хората с увреждания да ползват „синя зона“. Бяха обсъдени и варианти за промени за хората с увреждания, които живеят в нейния обхват. По време на срещата се направиха и различни предложения за промяна в работното време на „синя зона“.

Предстои предложенията за промяна в наредбата да бъдат прецизирани. След това те ще бъдат публикувани на официалната страница на Общински съвет- Сливен за публично обсъждане. Промените ще влязат в сила тогава, когато получат подкрепата на Общинския съвет на някое от следващите му заседания.


Снимки: