Новини

Заседание на Общински съвет - Сливен ще се проведе утре от 9 часа в зала „Май“. На традиционната пресконференция днес присъстваха председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев и заместник - председателите Кирчо Димитров и Деян Дечев. На пресконференцията бяха и Керанка Стамова от Комисията по символика и Силвия Маринова от Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания. Повод за присъствието на Силвия Маринова беше предстоящото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Сливен. Приемането на изменения и допълнения се налага заради промени в националното законодателство. Силвия Маринова коментира, че проектонаредбата е била публикувана на сайта на Общински съвет- Сливен цял месец и са се спрели на варианта, който е най-одобряван.

Керанка Стамова от Комисията по символика обяви, че от нейния председател Мария Григорова е внесено предложение до Общинския съвет за даване съгласие Паметникът на Шести артилерийски полк да бъде разположен в УПИ 1,кв.665 по плана на град Сливен при невъзможност публично да бъде експониран в естествената му среда и съгласно изискванията на Закона за военните паметници. Мястото е в източния край на Градската градина, до Колодрума. Предлага се още кметът да създаде целева експертна комисия, която да контролира всички действия по консервация, реставрация и експониране на обекта. В предложението на председателя на комисията се посочва, че кметът е внесъл предложение в Комисията по символика с приложено становище на главния архитект и становище от експерти, според които без мерки за консервация паметникът е в риск от бързо саморазрушение.

По- рано този месец Областната комисия „Военни паметници“, в която са и представители на Министерството на отбраната, прие единодушно предложението за преместване и изграждане на паметника на публично място с достъп на граждани до него. Керанка Стамова обясни, че се налагат бързи мерки, за да не се пропуснат срокове за кандидатстване пред Министерството на отбраната за финансиране.

В дневния ред на утрешното заседание е и промяна в бюджета на Община Сливен. Заместник-председателят на Общинския съвет Кирчо Димитров обясни, че има постъпили приходи- от АНПТ- Сливен- и съответно те са разпределени като разходи.

Другият заместник- председател Деян Дечев обяви, че е против продължаване на срока за отдаване под наем на общинската почивна база на къмпинг „Нестинарка“. Искане за продължаване на договора е постъпило от сегашния наемател. Дечев предложи след малка инвестиция за ремонт базата да се ползва със социално предназначение, като например там да ходят на почивка деца със специални образователни потребности.

Утре общинските съветници предстои да обсъдят и разпоредителни сделки с общинска собственост, предложения, свързани с подробни устройствени планове, отпускане финансови помощи на граждани.

Дневният ред съдържа 40 точки, в това число и една допълнителна, внесена вчера до обяд в деловодството на Общинския съвет.


Снимки: