Новини

Общински съвет- Сливен прие на свое заседание днес изменение на общинския бюджет за 2018 г. „Предложението за изменение на бюджета има няколко пункта“, заяви от трибуната кметът Стефан Радев и допълни: “Освен разплащане на известна част от задълженията на Общината, това е и субсидия за Драматичен театър „Стефан Киров“ за отбелязване на значимата за нашия град 100-годишнина на театъра. Друг пункт е актуализиране на възнагражденията в сектор „Здравеопазване“, на медицинските сестри и директорите на тези здравни заведения след проведени разговори със синдикатите. Никога не е достатъчно увеличението на възнагражденията на работещите, включително и в тази сфера. Към момента това са възможностите на стандартите, които отпуска държавата и това, което като ние като Община можем да направим. Мисля, че след миналогодишното увеличение посоката е правилна“, допълни кметът и призова за подкрепа изменението на общинския бюджет.

Общинският съвет гласува положително предложението кметът на Община Сливен да бъде упълномощен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ“. По силата на този договор ще бъде поет краткосрочен общински дълг за реализацията на проекта „Подобряване на градската среда на Сливен“. Средствата ще бъдат възстановени от оперативна програма „Региони в растеж“. На заседанието днес беше прието предложението за учредяване на безвъзмездно ползване от общинското дружество „Общинска охрана и СОТ“ на три автомобила. Те ще се използват за охрана на селскостопанската продукция в населените места в община Сливен.

В основния дневен ред беше и предложението за създаване на звено „Общинска полиция“. След проведеното гласуване стана ясно, че предложението не получава достатъчна подкрепа, за да бъде прието.

Общинският съвет не прие предложението да бъде продължен договорът за наем за временно и възмездно ползване на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ почивна база на Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево, състояща се от кухненски блок със столова, сервизни помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала, с обща полезна площ 384 кв.м.

На сесията бяха гласувани разпоредителни сделки с общинска собственост. Бяха приети и годишните финансови отчети за 2017 г. на седем общински дружества.

И трите допълнителни точки от дневния ред получиха подкрепата на общинските съветници. С решение от днес се утвърди протоколът на комисията по стипендиите. След проведен конкурс д- р Николай Йосифов днес беше избран за управител на „Дентален център- 1 Сливен“ ЕООД. Прие се и докладът за изпълнение на Програмата за развитие на читалищата в община Сливен за 2017 г.

И на днешното заседание се взеха решения за отпускане на финансови помощи и персонални пенсии на граждани от община Сливен.


Снимки: