Новини

Редовното си заседание проведе днес Общинският съвет. 35 бяха точките в основния дневен ред. Беше гласувано и прието предложението да бъдат включени две допълнителни точки. Едната е за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в село Селиминово. Другата е свързана с предложения на ДКЦ 1 и ДКЦ 2. ДКЦ 1 иска разрешение за закупуване на цифров рентгенов апарат, а ДКЦ 2 – да извърши ремонт на врати.

Общинският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Сливен. Промените са свързани с актуализация на наемните цени на общинските жилища с 20%.

„През последните няколко години размерът на минималната работна заплата за страната се е увеличавал, докато цените на наемите не са променяни. Целта е да се актуализира основната месечна наемна цена с 20% за общинските жилища, като по този начин приходите от наеми ще послужат за поддръжка на общинските жилища“, заяви кметът Стефан Радев.

Беше прието и предложението за отриване на детска градина в кв. „Надежда“. Тя е изградена по проекта „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен”, финансиран със средства от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиран от държавата. Капацитетът на детската градина е 2 яслени групи за деца от десетмесечна до двегодишна възраст и 4 целодневни групи за деца от тригодишна до шестгодишна възраст.

С 31 гласа „за“ общинските съветници приеха изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г. Една от причините са приходи от дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен, Симфоничен оркестър – Сливен и Регионална библиотека „Сава Доброплодни”. Други причини са свързани с разходи. Това са планирани допълнителни средства за дейността на училището в с. Бяла и осигуряване на средства за детската градина в кв. „Надежда“. Изменението в бюджета е необходимо и във връзка с промени в плана за разходи в дейност „Център за подкрепа на личностно развитие” – възнаграждения, осигуровки и издръжка. Изменението в бюджета се налага и заради финансиране на проекта „Обичам природата – и аз участвам”, който ще се реализира от ОУ „Елисавета Багряна”. „Проектът „Обичам природата – и аз участвам“ трябваше да бъде финансиран по програма. Основният двигател на проекта беше нашата съгражданка и учител в основно училище „Елисавета Багряна“, която загина трагично при катастрофа на автомагистрала „Тракия“. От училището не успяха да кандидатстват тогава и Общината реши да финансира този проект“, заяви от трибуната кметът Стефан Радев.

Общинският съвет прие предложението кметът на Община Сливен да бъде упълномощен да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, за изграждане на два центъра в бившето училище „Хаджи Димитър“. Единият е Център за обществена подкрепа, другият е Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Те ще бъдат с отделни входове, за да може потребителите на двете услуги да имат свободен достъп. Проектът включва ремонт, обзавеждане и оборудване на центровете, както и облагородяване на част от дворното пространство на сградата.

Предложението, внесено от Мустафа Мустафов за даване на съгласие ДКЦ 1 да закупи графичен рентгенов апарат и мамографски апарат, а ДКЦ 2 да извършат със собствени средства строително – монтажни дейности, включващи демонтаж на старите врати и подмяната им с нови беше прието. Закупуването на апаратурата ще подобри работата на лечебното заведение, а обслужването на пациентите ще бъде по-качествено. От друга страна подмяната на вратите ще подсили изолацията на кабинетите и ще се подобри вътрешната фасада на лечебното заведение. Бяха приети и предложения за разпореждане с общинска собственост, идеен проект и състав на Организационния комитет за подготовка и провеждане на проявите по повод Димитровден, безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветерани, участвали във Втората световна война отпускане на финансови средства на граждани на общината.

На днешното заседание не беше прието предложението Община Сливен да кандидатства с проект по процедура „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

19.07.2018 г.


Снимки: