Новини

Над 1000 доброволци от община Сливен се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно”. От отдел ,,Екология” бяха посочени местата за почистване в града и околностите. На желаещите да участват в инициативата бяха раздадени чували и ръкавици. В акцията се включиха председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, кметът Стефан Радев, неговите заместници и общински служители, Общинско предприятие ,,Озеленяване”, общински съветници, доброволци от Младежкия дом и граждани.

За седма поредна година община Сливен се включи в най-мащабната доброволческа инициатива у нас, свързана с опазването на околната среда. Целите й са България да се съхрани чиста в дългосрочен план.

Изхвърлянето на строителните отпадъци е разрешено само на площадки за рециклиране, притежаващи разрешителни документи, съгласно Закона за управление на отпадъците. Битовите отпадъци се извозват до регионалното депо в с. Хаджи Димитрово.

15.09.2018 г.


Снимки: