Новини

Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие“ се проведе днес в Сливен. Събитието събра представители на общинските администрации, бизнеса, културни институции, здравни и социални заведения, неправителствени организации и медии.

Основната цел на проявата бе да привлече гражданите в отворен диалог за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, както и основните приоритети и направления, в които следва да бъде насочено европейското финансиране с оглед специфичните нужди от инвестиции в региона.

Организатори на форума са Областен информационен център Сливен и Община Сливен.

Срещата откри кметът на Община Сливен Стефан Радев. ,,Кохезионната политика най-пряко се отразява на качеството на живот в нашите градове и жизнения стандарт на хората. Все по-голямо ще става значението на финансовите инструменти във финансирането на дейността ни. Трябва да сме активни в изготвянето на такива проекти, които имат възвръщаемост”, заяви кметът. ,,Това е фундаментална промяна за администрацията и всички, които работят с такива средства. Ще се справят общините, които могат да структурират такива проекти, респективно да са конкурентни на останалите”, допълни Стефан Радев.

На събитието присъстваха още председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, заместник - областният управител Димитринка Петкова и общински съветници. Модератор на форума бе заместник – кметът Стоян Марков.

В специално видео обръщение по повод гражданския диалог Мария Габриел – еврокомисар по цифровата икономика и общество, поздрави присъстващите и подчерта, че политиката на сближаване е един от стълбовете на европейския проект. Тя представи и основните приоритети на Европейския съюз след 2020 г. „Запазихме онова, което е работещо, като в същото време го направихме по-оперативно и по-опростено. Сега на ход са законодателите и се надявам да се стигне до решение за по-опростена и гъвкава политика за сближаване в духа на предизвикателствата през следващото десетилетие.“, заяви още Мария Габриел.

Гост-лектор на събитието бе Малина Крумова – член на работната група на Европейската комисия за опростяване на Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Крумова представи Многогодишната финансова рамка (МФР) за следващия програмен период 2021-2027 г., като уточни, че в момента тече преговорен процес по подготовка на рамката и се дебатира по предложения от Европейската комисия нов законодателен пакет свързан с нея. Като основни характеристики на МФР тя посочи по-опростен, гъвкав и прозрачен бюджет, по-малко административна тежест за бенефициентите и търсене на нови, модерни източници на финансиране. Приоритетите на финансовата рамка за периода до 2027 г. ще са насочени към единния пазар, иновации и цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана, съседните на ЕС региони и европейска публична администрация. По думите й след 2021 г. се очаква България да получи от ЕС с 8 % повече финансиране в сравнение със средствата през настоящия период.

В рамките на форума беше представен и обхватът на Фонда за градско развитие, представляващ финансов инструмент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който надгражда инициативата JESSICA от предходния програмен период 2007-2013 г.

Надя Данкинова от Фонда за устойчиви градове, избран да управлява средствата по Фондовете за градско развитие за София и Южна България, разказа какъв тип проекти за градско развитие, енергийна ефективност и културна инфраструктура (за обекти с национално и световно значение) ще бъдат финансирани.

„В този програмен период Фондът е с увеличен ресурс, разширен обхват и по-изгодни условия за кандидатстване.“, коментира Данкинова. Финансирането обхваща 39 общини, в това число и Община Сливен, в сравнение със 7 за миналия период, а средствата са 5 пъти повече – общо 353.3 млн. лева.

Гражданският диалог се проведе в рамките на националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“, организирана от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.


Снимки: