Новини

В град Пловдив на 14 март се проведе 17-то общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. На него присъстваха зам. председателят на 44-то Народно събрание Емил Христов, зам. кметът на Пловдив Розалин Петков, зам. председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Иво Димов и София Янчева, председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общините. Сред участниците беше и председателят на местния парламент в Сливен Димитър Митев.

В рамките на редовното заседание беше представен отчетът за дейността на Управителния и Контролния съвети на асоциацията през изминалата 2018 г. Сред разгледаните и приети точки от дневния ред бяха още отчетът за изпълнение на бюджета на НАПОС-РБ за предходната 2018 г. и проектобюджетът за 2019 г.

Тази година Националната асоциация на председателите на общинските съвети отбелязва 15 години от създаването си и наброява повече от 200 членове.

17.03.2019 г.


Снимки: