Новини

Представители на Младежки общински съвет взеха участие в заседанието на Комисията за децата, младежта и спорта към Общински съвет - Сливен по проект „МОС - младежи за откритост и съпричастност II“ по програма „Еразъм+“ на ЕК, с ръководител Анелия Иванова. В заседанието участваха директорът на Младежки дом - Сливен Пламена Петкова, Мартин Анастасов - младежкия кмет, Мариян Желязков - зам. председател на МОС и Кирил Шахъмов, както и доброволките Кристине от Грузия и Ана от Испания.

По време на заседанието младежите поставиха въпросите за

осигуряване на по-функционална и голяма сграда за нуждите на Младежки дом,

осигуряване на средства и логистична подкрепа за организиране на Национална среща на младежките съвети и парламенти в Сливен,

подпомагане на организацията на фестивала „Цветен камертон“, 19-21 април,

проблемът с липсата на физкултурен салон за трите най-големи гимназии в гр. Сливен.

Кристине от Грузия изрази позиция, че подобни регулярни участия на МОС в работата на комисията, би активирала гражданската позиция на младежите, това би осигурило прозрачност в процеса на вземане на решения.

Част от работата на Младежки дом като общинска структура за работа с младите хора и Младежкия общински съвет е да ги подпомага в процеса на структурния диалог с управляващите и хората, отговорни за решенията по младежките въпроси.

19.03.2019 г.


Снимки: