Новини

Да бъде удостоен със званието почетен гражданин на Сливен бившият председател на Окръжния съд Къню Жеков, ще решава Общинският съвет на утрешната си редовна сесия. Това заяви по време на днешната пресконференция председателят на местния парламент Димитър Митев.

Общо 26 точки са включени в дневния ред на заседанието. По думите на Митев един от акцентите е даване на съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение в партньорство с „Пътнически превози“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. То е свързано с подобряване на качеството на атмосферния въздух, като се предвижда закупуването на тролейбуси и електробуси, както и обновяване и ремонт на съществуваща 35 годишна инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на тролейбусния транспорт в града. Общата стойност на проекта е до 11 млн. лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ.

И на утрешната сесия ще бъде гласувана промяната на бюджета за 2019 г. Тя касае отпускане на допълнителни средства на Комисията по здравеопазване, социална и жилищна политика и Комисията по образование, наука, култура и вероизповедание. Изменението е свързано и с осигуряване на финанси за попълване на културния календар на Община Сливен, както и на кметствата в малките населени места за ремонтни дейности и видеонаблюдение, погасяване на задължения към доставчици и др.

Ще бъде разгледано и гласувано приемането на Външен авариен план на „Петролна база“ – Сливен, както и утвърждаване на проекта и състава на Организационен комитет, свързан с проявите по повод празника на Сливен - Димитровден.

На пресконференцията стана ясно, че се предвиждат три допълнителни точки в дневния ред. Те са свързани с разрешение за изработване на подробен устройствен план на поземлен имот на територията на общината за изграждане на фотоволтаичен парк, удължаване на срока за избор на съдебни заседатели и последната допълнителна точка е свързана с допусната техническа грешка в едно от приетите на предходна сесия предложения.

Общинските съветници ще гласуват и обичайните разпоредителни сделки с недвижимо имущество, приемане и разрешаване на изработване на ПУП на поземлени имоти, а също и отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

17.07.2019 г.


Снимки: