Новини

Уважаеми съграждани,

От името на Общински съвет-Сливен и от мое име ви поздравявам по случай 22 септември, денят, в който преди 111 години е обявена Независимостта на България.

Устремът и мечтите на поколения българи се превръщат в реалност. Този акт става възможен, благодарение на тогавашната ни дипломация и далновидността на българската държавност, в една изключително сложна международна обстановка. Страната ни тръгва по пътя на израстването и се доближава все повече до модерния европейски модел. Това е една изключителна стъпка, която позволява на България да се обособи като самостоятелна единица, работейки за своя просперитет.

Нека съхраняваме паметта на тези славни събития и обединени да отстояваме националната си идентичност!

Честит празник на всички българи!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен


Снимки: