Новини

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. ще се състои на 30 декември в зала „Май“. Началният час е 9 часа.

Канят се общинските съветници, гражданите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

КМЕТ:

СТЕФАН РАДЕВ

В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. :


Снимки:


Прикачени файлове:

Проект за бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г.