Новини

Първото за мандата заседание на Националното сдружение на общините в България ще се проведе на 25 и 26 февруари. В него ще участват председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и кметът Стефан Радев.

В рамките на заседанието ще бъдат избрани Управителен съвет и Контролен съвет. Делегатите ще се запознаят и с отчетите за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет, както и с отчета за изпълнение на бюджета през 2019 година. Членовете ще гласуват и програмата за дейността на сдружението през настоящата 2020 година.

24.02.2020 г.

Снимка: Internet


Снимки: