Новини

В Общински съвет-Сливен е внесено предложение от кмета Стефан Радев, за освобождаване от плащане на наеми на ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“ за заведенията за хранене и развлечение за периода от 13 март. Изменението се отнася и за ползвателите на търговските маси на Общинския пазар за дните, през които е бил затворен. Мярката ще важи до отмяна на въведеното в страната извънредно положение. На предплатилите сумите ще бъдат приспаднати от последващо плащане. Предстои раглеждане на предложението на следващата сесия на местния парламент.

31.03.2020 г.


Снимки: