Новини

Във Велико Търново се проведе първото за този мандат съвещание на Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети. На срещата присъства и председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, който е член на Контролния съвет на асоциацията.

Сред дискутираните теми на съвещанието бяха приетите през изминалата седмица промени в ЗМСМА, които ще бъдат съществени за работата на общинските съвети. На някои от следващите заседания предстои обсъждане на нови предложения за промени в законодателството, свързани с местната власт.

На срещата във Велико Търново бе подчертана и необходимостта от доброто сътрудничество между Националната асоциация на председателите на общински съвети и Националното сдружение на общините в България, което ще доведе до още по-високи резултати в сферата на местното самоуправление.

Снимка: НАПОС


Снимки: