Новини

По повод празника на Сливен - Димитровден, 26 октомври 2020 г. и в изпълнение на своите задължения, произтичащи от чл. 65 на Наредбата по символиката на Община Сливен, Комисията по символика открива процедура за представяне на предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината”.

Предложения могат да правят:

• Председателят на Общинския съвет Сливен.

• Кметът на община Сливен.

• Общински съветници.

• Обществени комисии и творчески съюзи, организации, институции и частни лица.

За удостояване със званието „Почетен граждани на град Сливен и Общината” могат да бъдат предлагани неосъждани български и чуждестранни граждани за :

• изключителен принос и заслуги за развитието на Сливенска община;

• особени заслуги към града и Общината във всички области на обществено-икономическия живот.

• изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Сливен и Сливенска община;

• дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Община Сливен;

• дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

• проявен изключителен героизъм.

Краен срок за подаване на предложенията в писмена форма в деловодството на Общинския съвет (каб. 104) до 16.00 ч. на 15.08.2020 г.

За повече информация: тел. 044 611 101