Новини

За мен е удоволствие да поздравя всички служители, работещи в системата на МВР в община Сливен. От мое и от името на колегите ми от Общински съвет-Сливен им пожелавам да бъдат здрави, все така отдадени на професията, приели като призвание и да продължават да демонстрират висок професионализъм при изпълнение на служебния си дълг. В тези трудни за всички времена, вие не спирате да полагате ежедневни усилия и да бъдете наш верен стожер! Нека има сполука за вас и вашите семейства!

Честит празник!


Снимки: