Новини

Уважаеми съграждани,

Днес се отбелязват 136 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Този акт остава един от най-великите исторически моменти за българския народ, който тогава се обединява в една държава. Нашата страна успява да си възвърне част от това, което й принадлежи, да съхрани своя национален идеал, история и традиции.

Осмисляйки този акт днес, трябва да се стремим да браним нашата идентичност, всичко родно и свято и да знаем истинската стойност на думата – Обединение, която изразява същинската ни сила. Нека бъдем достойни последователи и с действията си да покажем, че усилията днес да сме свободни и независими, са си стрували, поставяйки националния интерес над всичко!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет-Сливен


Снимки: