Новини

Делегация от град Твърдица, Тараклийски район, Република Молдова, прие днес кметът Стефан Радев. Делегацията беше водена от кмета на града Георгий Попов. В срещата участваха един от зам.- председателите на Общински съвет-Сливен Веселина Тонева и председателят на Постоянна комисия по европейска интеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи Иван Данчев

„За нас е удоволствие да ви посрещнем в нашия град. Надявам се да останете с добри впечатления и нашата среща да роди нови идеи и общи инициатива между двата града, свързани от българския дух, общата ни култура и идентичност“, заяви в приветствието си към гостите сливенският градоначалник. В град Твърдица преобладаващото население е българско – наследници на българите, преселили се от нашите земи преди повече от 200 години.

В рамките на опознавателната среща бе засегната темата за Ковид пандемията и последиците от нея по отношение на различните отрасли на страните. Бяха обсъдени възможности за насърчаване на взаимоотношенията между Сливен и Твърдица в социалната и културната сфера. От сливенския кмет бе потърсено съдействие по въпрос, свързан с предстоящото райониране в Молдова, което според гостите, ще предизвика заличаване на българската идентичност през следващите години. В тази връзка те споделиха, че търсят подкрепа от всички български институции.

В срещата участваха още координаторът на бесарабските преселници в Република Молдова Николай Плагов и агрофермери от Твърдица.

В края на разговора, в знак на уважение, кметът Стефан Радев подари на гостите медна икона на Свети Димитър – закрилник на Сливен, цветен албум със знакови за града ни места и календар с действащите църкви в община Сливен.

От името на Общински съвет-Сливен Веселина Тонева и Иван Данчев подариха на гостите сувенири от сливенския край и албум с творби на художника-живописец Добри Добрев.

Договорът за побратимяване между Сливен и Тараклия е подписан на 29 юни 2012 година в град Тараклия, Република Молдова. Населението на град Тараклия е около 15 000 души, като 78 % от тях са българи. Преобладаващо българско (над 65 %) е населението и в Тараклийски район, а в редица населени места като град Твардица, селата Кайраклия, Валя Пержей и др., българите са над 90 % от жителите.


Снимки: