Новини

Внесеното от кмета Стефан Радев предложение, касаещо бежанската и хуманитарна криза в Украйна бе единодушно подкрепено по време на днешната извънредна сесия на общинския съвет.

Община Сливен ще предостави две обзаведени жилища от фонд „Резервен“ на бежанци-граждани на Република Украйна или български граждани, живеещи там, пострадали от военните действия. Жилищата ще се предоставят за срок от три месеца, като всички консумативи във връзка с ползването им, ще бъдат за сметка на Общината.

„Няма човек по света, който да не иска военните действия да приключат, независимо от причините за тази ситуация. Основната тежест поемат хора и от двете страни на границата. Съчувстваме на всички, които понасят ударите“, заяви по време на сесията кметът Радев.

Предложението включва и дарение на средства в размер на 20 хил. евро в помощ на цивилното население на град Тернопол, Република Украйна. Стефан Радев посочи, че в Община Сливен е постъпило писмо от кмета на побратимения град Тернопол, Република Украйна, с искане за отпускане на средства в евро, за снабдяване на цивилното население, вкл. и приходящи бежанци от централната и източната част на Украйна. Това са предимно майки с деца и възрастни хора. Искането е за снабдяване с лекарства, храна, дрехи и др. стоки от първа необходимост.

„Това е първата пряка молба за помощ, която ни е поискана от побратимен град и вярвам, че в такъв момент трябва да действаме. В тази връзка се свързахме с българското представителство на „Каритас“, които имат представителство в Тернопол. Те се ангажираха да придвижат средствата по предназначение, така че да бъдат използвани за хуманитарни нужди на жителите на Тернопол и пребиваващите там бежанци“, посочи още кметът Радев.

Общинските съветници дадоха още съгласие единствената точка от дневния ред да бъде допълнена с предложение, Община Сливен да предостави част от Спортна зала „Васил Левски“ за дейността на Ситуационен център за бежанците от Украйна. Като мотив за това кметът посочи отправена молба за съдействие от Областна администрация Сливен за разкриването на Ситуационен център за бежанците от Украйна. Целта е да се координира дейността на институциите, ангажирани с посрещането и настаняването на бежанците, които са временно пребиваващи в Сливенска област. В тази връзка той припомни и за създадената от Общината интернет платформа „Сливен в помощ на Украйна“, на която могат да се регистрират доброволци, желаещи да помогнат на бежанци. Платформата включва и опция за регистрация на украинци, търсещи връзка с българи.


Снимки: