Новини

Управителният съвет на Общински фонд „Култура“ проведе две редовни заседания, съобщи председателят на УС на Фонда – Соня Келеведжиева. На тях беше утвърден годишният фондов бюджет, бяха разгледани също и постъпилите предложения за проекти в областта на културата.

Заявка за финансова подкрепа са подали шест вносители на проектни предложения. Сред кандидатствалите с творчески и научни проекти са - Драматичен театър „Стефан Киров“, Държавния куклен театър-Сливен и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.

И тази година сред постъпилите предложения се отчитат най-много заявки за издаването на книги и книжни материали. Общата стойност на одобрените от експертната комисия проекти, е 12 460 лв. Протоколът с решенията на УС и направените предложения предстои да бъде утвърден на заседание на Общински съвет- Сливен, което е насрочено за 30 юни 2022 г.

Кандидатствали физически лица и организации за пролетната сесия-2022 са:

- ДТ „Стефан Киров- Сливен, с проект за създаване на поетичен спектакъл

„Лирични отклонения“ по български поети;

- РИМ „Д-р Симеон Табаков“- Сливен, с проект „Публикуване на сборник,

посветен на 180-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“

- Йорданка Раданчева, с проект издаване на книга „Път през голямата игра.

Анкета с шахматиста Димитър Карапчански“;

- Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България“, с проект- „Опазване на каракачанските традиции и адаптирането им към съвременния живот“- отпечатване на брошура с доклади за живота и бита на каракачаните;

- Държавен куклен театър- Сливен, с проект „Куклен град-градът на детските

мечти“- събития по повод първи юни, Димитровден и Коледа;

- Тодорка Иванова Илиева- издаване на книга „Красота по залез“

Актуална информация и справки относно текущата сесия на Фонда може да бъде получена при секретаря на - Фонда Десислава Куртова, в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ при Община Сливен. Тел. за връзка - 0879599054.


Снимки: