Новини

На днешното си редовно заседание местният парламент единодушно подкрепи предложението за изграждането на собствен фотоволтаичен парк за нуждите на общината. Така общинските съветници дадоха съгласие кметът да подпише предварителни договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа на два обекта за производство на ел.енергия с „Електроразпределение Юг“. Амбицията според кмета Стефан Радев е да се постигне независимост на пазара и да се следват световните тенденции в тази посока. Общината има възможност да осигури част от средствата за изграждането, а за другата част най-вероятно ще се ползва заем.

Общо 44 точки бяха разгледани и гласувани в рамките на днешното заседание. Сред получилите подкрепа е промяната на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия. По думите на кмета Стефен Радев с изменението ще отпадне задължението, обявата за конкурс за избор на управител, да бъде поместена в местен ежедневник. Другият момент е, да се направи изменение в начина на формиране на възнагражденията на управителите на търговските дружества. Да бъдат стимулирани да наемат лица по програми на Бюро по труда и съответно да получават адекватно възнаграждение при развитието на практиката за осигуряване на трудова заетост.

С 36 гласа „за“ общинският съвет одобри актуализацията на бюджета. Относно предложеното изменение, сливенският градоначалник изтъкна, че то касае основно разместване на средства по Капиталовата програма за различни обекти, както и разплащане на задължения на Общината по вече извършени и неотложно-аварийни работи. Средства от бюджета ще бъдат отпуснати и за дейности по Тракийската гробница в село Калояново, за укрепване на свлачището в село Сотиря, за ремонт на улица в Промишлената зона, за укрепване на мостови съоръжения, за видеонаблюдение в няколко села и др. Общината планира и основен ремонт на сградата на обществената баня в Сливенските минерални бани.

В хода на сесията местният парламент взе решение, като определи кметът Стефан Радев за представител на Община Сливен за участие в извънредното заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен”. То е насрочено за 12 септември.

Сред предложенията, получили подкрепа бе и поставяне на бюст-паметник на Васил Левски в района на жп гарата в град Кермен. Одобрение получиха и Програмите за работа на местния парламент за последното тримесечие на тази година и на Община Сливен за отбелязване на празника на Сливен-Димитровден.

Общинският съвет гласува и точката за определяне на помещенията, които да се ползват за квартални клубове. Единодушна подкрепа получи и даване на съгласие ДКЦ 2-Сливен да закупи със собствени средства медицинска информационна система за внедряване на система за работа с електронни направления и електронен амбулаторен лист.

В днешния дневен ред попаднаха и рутинните разпоредителни сделки с общинска собственост, изготвяне и одобрение на подробни устройствени планове и отпускане на финансови помощи на граждани.

Заседанието започна с полагане на клетва на новия общински съветник Стефка Шевкенова. Тя зае мястото на напусналия по собствено желание общински съветник Васил Петров.


Снимки: