Новини

На утрешната редовна сесия една от точките, които местният парламент ще гласува, е Община Сливен да погаси предсрочно задълженията си по договора за подмяна и поддръжка на уличното осветление с изпълнителя „ЮНЕКС Трафик“ Австрия ГмбХ-клон България. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя на Общинския съвет Димитър Митев. Той посочи, че задълженията на Община Сливен до приключване на договора през 2025 г., са около 1 млн. и 600 хил. лв. При предсрочното им погасяване, фирмата-изпълнител предлага на Общината отстъпка от около 131 хил. лв. и отпадане на изплащането на лихвите, които възлизат на около 58 хил. лв.

Общо 35 точки предстои да гласуват общинските съветници. По думите на Митев към момента е постъпило едно допълнително предложение. То касае имуществена сделка по прекратяване на съсобственост. Сред акцентите той открои точката за удостояване със званието „Почетен гражданин на Сливен и общината“, както и поставянето на бюст-паметник на Георги Данчев в града. За това има две отделни предложения. Едното е на Ротари клуб-Сливен, а второто - на Инициативен комитет от бивши служители на Окръжен народен съвет и Градски народен съвет-Сливен. Ако предложението получи подкрепа, финансирането за изграждане на бюст-паметника и осветлението му ще бъдат осигурени със средства на Ротари клуб, а разходите по поддръжката му и заплащане на консумираната ел. енергия, ще бъдат поети от Община Сливен.

Местният парламент ще гласува още актуализация на бюджета, информация за текущото изпълнение на бюджета за полугодието на 2022 г., а също и промяна на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Митев изрази надежда, че подкрепа ще получи и точката, свързана с поставяне на паметна плоча във военното гробище в унгарския град Харкан, в памет на загиналите воини от сливенския край при Драва Соболч по време на Втората световна война.

На сесията утре предстои да бъдат гласувани още протоколът от проведено заседание на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“, разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на средства и помощи за граждани. Сесията е насрочена за 9 ч. в зала „Май“.


Снимки: