Новини

Общинските съветници в Сливен ще разгледат на 17 ноември предложението за регламент на осъществявания таксиметров превоз на пътници, съобщи на пресконференция Радослав Кутийски, председател на Постоянната комисия за инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт.

С предложението се определя броят на таксиметровите автомобили от 320 до 340. Фиксират се и цените на услугите – от 0,88 д 1,70 лева пробег на км за дневна и от 0,98 до 1,90 лв за нощна тарифа. Стойността на 1 минута престой е 50% от тарифата.Предложението се внася възоснова на изискванията на Закона за автомобилния транспорт и Наредбата за таксиметровия превоз на пътници. Радослав Кутийски допълни, че таксиметровите превозвачи сами определят размера на първоначалната такса, според дадените им в нормативната уредба правомощия. Тази такса може да варира до тройния размер на минималната тарифна цена.


Снимки: