Новини

Всичките 75 точки, включени в дневния ред на редовната сесия на Общински съвет-Сливен, получиха одобрение. Заседанието днес започна с полагане на клетва на новоизбрания общински съветник Явор Гечев. Той заема мястото на Наташа Пощова, която подаде оставка по лични причини.

Пълна подкрепа получи и предложението на общинския съветник Минко Минчев покритата лекоатлетическа писта в Сливен да носи името на покойния лекоатлет Михаил Желев, който тази година щеше да навърши 80 години. Носител на Европейска титла, избран е и за спортист на годината на България, той е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Сливен“. Михаил Желев е единственият българин носител на наградата „Златен шпайк“ за най-добър лекоатлет на Европа. Минчев отправи и предложение към Общината да обмисли изграждане на алея на спортната слава в Сливен.

„Настроен съм изцяло позитивно към идеята за изграждане на алея на спортната слава на Сливен и за преименуване на лекоатлетическата писта в знак на почит към паметта на Михаил Желев. Сериозно ще обмислим идеята за алея. Имаме много именити спортисти и има какво да покажем на жителите и гостите на града“, коментира кметът Стефан Радев.

Общинските съветници гласуваха единодушно предложенията Общината да подкрепи чрез дарение храмовете в селата Бинкос, Гергевец и Глуфишево, както и Сдружението „Музиката вместо улицата“.

Друг акцент в днешната сесия бе приетата актуализация на бюджета, който в момента действа по Закона за удължаване на държавния бюджет от 2022 г., поради липса на приет нов за тази година. Това стана и повод кметът да коментира сложната ситуация за общинските финанси пред журналисти. „Много неприятна ситуация за общините, които според сега действащия закон, не могат да инвестират средства, дори и да разполагат с такива, защото трябва да се съобразяват с това, което са харчили миналата година, а цените са различни“, отбеляза Стефан Радев. Той изрази опасения, че общините ще завършат с по-големи наличности без да са имали възможност да инвестират средства в различни дейности и проекти. „Не ми се мисли и за невъзможността да се финансират ежедневните дейности, които на практика не могат да спрат – здравни, социални, образователни и още много други“, заключи градоначалникът.

Местният парламент днес прие и годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества и предприятия. Това са „Обреден комплекс“, който в момента е в ликвидация, „Общинска охрана и СОТ Сливен“, „Пътнически превози“, „Дентален център -1 Сливен“, „ДКЦ 1 - Сливен“ и „ДКЦ 2 - Сливен“.

Беше гласувана и приета още Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2023-2024) и планът за изпълнението й. Сред приетите точки попаднаха също Общинската програма за закрила на детето за 2023 г. и отчетът на програмата за миналата година.

Общинските съветници гласуваха и предложението за намаляване на броя на потребителите на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище „Качулка“. Промяната е в изпълнение на чл. 85, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, който предвижда намаляване на броя на потребителите на Дома - от 228 на 173 места.

Предложението Общината да предостави техника на „Вик-Сливен“ за почистване на канализационната градска система за срок от шест месеца, също получи одобрение. Сред гласуваните точки днес бяха още за упълномощаване на представител на Общината да участва в Общото събрание на „ВиК-Сливен“ на 19 май и разпоредителни сделки.

Видео от цялата сесия може да гледате на посочения линк: https://www.facebook.com/stefanradevsliven/videos/787999579384239


Снимки: