Новини

Парламентарно представените партии постигнаха съгласие за броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Сливен. Това стана по време на консултациите днес при кмета Стефан Радев. Съставът на комисията ще бъде 13-членен. Ръководството включва председател, четирима заместник-председатели и секретар.

Председател ще бъде Росица Тодорова, предложена от ГЕРБ/СДС. Заместник -председателите са Елизабет Кендерян от ПП/ДБ, Сребрина Ганушева - Възраждане, Мария Чомпова от БСП, Тодор Тодоров - ИТН, а секретар – Фатме Мустафова, предложена от ДПС. Представителите на ГЕРБ/СДС в комисията са четирима, на ПП/ДБ – трима, на Възраждане и ДПС – по двама и по един на БСП и ИТН.

Предстои изготвяне на протокол от днешните консултации. След като бъде подписан от всички партии, ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия /ЦИК/ с предложение за назначаване на ОИК-Сливен.

„Радвам се, че беше постигнато общо съгласие за поименния състав и броя на Общинската избирателна комисия. Всяка парламентарно представена партия има представител в ръководството на комисията. ОИК – Сливен редовно е сред първите, които предават книжата навреме. Пожелавам успешна работа на този състав“, каза кметът Стефан Радев.

Той информира, че Община Сливен ще изпрати предложение до Областна администрация да предостави помещения за работата на ОИК.

Състав на ОИК-Сливен:

Председател:

Росица Тодорова –– ГЕРБ/СДС

Зам.-председатели:

Елизабет Кендерян - ПП/ДБ,

Сребрина Ганушева - Възраждане,

Мария Чомпова - БСП

Тодор Тодоров - ИТН

Секретар

Фатме Мустафова - ДПС

Членове:

Николай Сандев - ГЕРБ/СДС,

Валентина Спирова - ГЕРБ/СДС

Диана Димитрова - ГЕРБ/СДС

Християна Денчева – ПП/ДБ

Николай Иванов – ПП/ДБ

Кристияна Георгиева - Възраждане

Севда Османова - ДПС


Снимки: