Новини

Новоизбраният Общински съвет в Сливен ще проведе първото си заседание този четвъртък, 9 ноември. То е свикано със заповед на областния управител Маринчо Христов и ще се проведе в зала „Сливен“ от 10 ч. На него предстои да бъде избран новият председател на местния парламент.

Преди началото на заседанието новоизбраният кмет на община Сливен, общинските съветници и новоизбраните кметове на кметства, ще положат клетва и ще подпишат клетвен лист.

На основание чл. 23, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание ще се води от най-възрастния общински съветник - ген. Кольо Милев.

Заповедта на областния управител за свикване на първото заседание на новоизбрания Общински съвет се съдържа в прикачения по-долу файл:


Снимки:


Прикачени файлове:

Zapoved