Новини

С прискърбие научих за кончината на доктор Наташа Петкова! Виден общественик, изключителен специалист, енергичен и сърцат човек. Доктор Петкова бе и наш колега - част от Общински съвет – Сливен за мандат 2019-2023 г.

Нашето общество има нужда от повече хора като нея, които да бъдат пример за подражание, за професионализъм и за човечност.

От мое и от името на всички колеги от Общинския съвет, изказвам дълбоки съболезнования към семейството, близките и приятелите на доктор Петкова!

Светла да е паметта й и светъл да бъде пътят й във вечността!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен


Снимки: