Новини

Някои от предварително записалите се граждани са поискали разрешаването на техен личен проблем. Граждани са потърсили съдействие от нея за закриване на телефон и интернет, за назначаването на административен ръководител в кв. „Надежда” и кметски наместник в село Бозаджий. Засегнат е бил въпросът с чистотата в кв. „Надежда” и проблеми с интеграцията на ромите. Константин Илиев е предложил нови възможности за сайта на Общинския съвет.

Соня Келеведжиева е получила поздравления по повод избирането й за председател на Общинския съвет. Граждани са поискали решаване на проблеми с договори на наематели на Общинския пазар.

Приемният ден на Председателя на Общинския съвет Сливен Соня Келеведжиева ще бъде всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

Приемане на граждани в кабинет 104 на общината от 10.00 до 11.00 часа.

Приемане на граждани с увреждания в галерия „Май” от 11.00 до 12.00 часа.

Записванията ще стават на тел: 611-104, всеки вторник от 9.00 до 12.00 часа.


Снимки: