Новини

Сливен загуби още един от любимите си творци – носителя на Чинтуловата награда Йордан Парушев.

Скърбим за него.

Творческият му път, белязан с труд, вдъхновение, с любов и грижа за младите таланти, ще остави следи в културната история на родния град и университетската българска общност.

Йордан Парушев бе ярък талант, светла духовна личност, образец за висок морал, от когото ще се учим и чийто път младите ще следват през годините. Смъртта на Данчо не е край, смъртта му не е предел! Тя е само път към един по-светъл и хармоничен свят, към който духът му бе устремен приживе.

Високото изкуство, което създаде, стремежът му към европеизиране на сливенската култура ще бъдат ориентири в развитието й.

Големият художник ще живее в сърцата на сливналии и ще пали огъня на любовта към Творчеството!

Там, от „другия бряг”, Данчо пак ще бъде със своя Сливен, с любимите хора, ще живее със светлика на изкуството и красотата му.

Поклон пред паметта му!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – СЛИВЕН,

СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА


Снимки: