Новини

В Общинския съвет Сливен, на 20 декември, е входирано предложение от инж. Кольо Милев – кмет на общината за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен” на художника Йордан Парушев.

Съгласно разпоредбите на чл.49, ал.2 от Наредба за символиката на Община Сливен, Временната комисия по символика обсъжда направените предложения като номинира кандидатите и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.

Комисията по символика е мандатна. За мандат 2011-2015 такава ще бъде избрана на заседанието на Общинския съвет на 23.12.2011 год., след което конструираната комисия по символика ще се произнесе по направеното предложение.


Снимки: